Pliki SHP Autor : lowell79 kategoria: Usługi

Pliki shp to dla ludzi związanych z wykonawstwem robót gazowych temat abstrakcyjny. Ciężko również mieć czekania od wykonawców, projektantów, geodetów, aby bez żadnych przeciwwskazań w tym temacie się poruszali. Czym są pliki shp?


Shapefile (inaczej pliki shape, pliki shp) - jest to nader popularny format plików grafiki wektorowej. Stosowany jest w geoprzestrzennych danych używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Dzięki plikom shape tworzone są punkty, linie, wielokąty itp. Każdy element oprócz tego opisany może być przez takie atrybuty jak: nazwa, długość, typ średnicy, typ materiału, teryt itd. Atrybuty te są magazynowane w tabeli pliku o rozszerzeniu DBF.

Oferuję:

- Stworzenie plików shp dla sieci i przyłączy gazowych zgodnie z powykonawczym szkicem, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Stworzone plik shp mają: armaturę, sieć i rury ochronne są zgodne z "Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.".

- Stworzenie dokumentacji: raport spawów/zgrzewów, zestawienie materiałów. Pliki shp zgodne muszą być z powykonawczym szkicem, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Z tej przyczyny w ofercie mieści się również pozycja, w jakiej na podstawie geodezyjnego szkicu (powykonawczego) wykonuje kompleksowo pliki shp wraz z raportem i zestawieniem materiałów. W taki sposób eliminowane są do minimum niezgodności między tymi dokumentami i plikami shp.

- Jednocześnie wykonuje również powykonawczy rysunek (domiary) naniesiony na mapę z geodezyjną inwentaryzacją.

- Jestem otwarty na Państwa propozycje współpracy (nie tylko w zakresie dokumentacji powykonawczej).

 

tel.kontaktowy: 604507402

Strona www: Pliki shp